Over APT

De Association of Proprietary Traders verenigt de in Nederland gevestigde handelaren voor eigen rekening en is zo gesprekspartner voor wetgevers, toezichthouders, beurzen en andere stakeholders.

Handelaren voor eigen rekening handelen bedrijfsmatig, voor eigen rekening en risico, in effecten en andere financiële producten op beurzen en andere financiële marktplaatsen. Handelaren voor eigen rekening beheren nadrukkelijk geen geld of effecten voor klanten en staan onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank.

De APT bevordert robuuste en liquide markten met een level playing field voor iedereen. Wij geloven dat deze doelstelling wordt bevorderd door het openstellen van markten voor concurrentie en eerlijke toegang voor iedere marktdeelnemer.

De APT is van mening dat handelaren aanzienlijk bijdragen aan dit doel door het verstrekken van liquiditeit onder alle marktomstandigheden. Leden van de APT stellen zo particuliere en institutionele beleggers in staat om vermogen op te bouwen op toegankelijke, transparante en competitieve financiële markten.


Het bestuur:

 • Jurjen Kruisinga (Cross Options), voorzitter
 • Marco van den Berg (Webb Traders)
 • Rob Defares (IMC)
 • Dennis Dijkstra (Flow Traders)
 • Eelco de Groot (323 Trading)
 • Willem Sprenkeler (Optiver)
 • Allard Jakobs (All Options)
 • Bert Muller (Nyenburgh)
 • Maurizio Scrocca (Scrocca Option Trading)

Matthijs Pars is directeur van de APT.

003_20131107_NYSE_004-9999-1500


Overlegorganen waarin de APT zitting heeft:

 • Adviserend panel DNB en AFM: op basis van de Wft moeten de toezichthouders een AP (adviserend panel) instellen, bestaande uit vertegenwoordigers van brancheorganisaties. Taak: adviseren over begroting en jaarrekening van de toezichthouders. Het AP komt twee maal per jaar bijeen.
 • Bestuur DSI: als representatieve organisatie heeft de vereniging een zetel in het bestuur van DSI
 • Overleg heffingen: overleg met beide toezichthouders over hoogte en maatstaf van de jaarlijkse heffingen toezichtkosten.
 • Overleg Vaste Commissie Financiën Tweede Kamer: Er is regelmatig informeel overleg met de betrokken Kamerleden
 • Internationaal overleg over regelgeving: belangrijkste aandachtspunten zijn level playing field en proportionele invulling van beleid, passend bij de aard en beperkte schaal en complexiteit van handelaren voor eigen rekening. Invulling van regelgeving op nationaal niveau (Rijk/toezichthouders) mag niet uiteenlopen met internationale regelgeving en de expertise vanuit Nederland kan goed van pas komen in internationale ontwikkelingen.

 

minfin