Over APT

Leden van de APT kunnen zijn natuurlijke personen dan wel rechtspersonen, die bedrijfsmatig, voor eigen rekening en risico handelen in effecten en andere financiële producten, op een door de Wet erkende beurs, waarbij zij in die functie ofwel vergunning-houder zijn krachtens de Wet ofwel als handelsbevoegde partij geregistreerd staan bij een door de Wet erkende beurs.

 

De APT richt zich dus niet meer uitsluitend op de Optiebeurs en in tegenstelling tot de statuten van de MMA is het lidmaatschap van de APT niet meer persoons-gebonden, maar bedrijfsgebonden. Daarmee is ook de continuïteit van het lidmaatschap en de vereniging beter gewaarborgd.

 

De APT ondersteunt transparante, robuuste en veilge markten met een level playing field voor iedereen. Wij geloven dat deze doelstelling wordt bevorderd door het openstellen van markten voor concurrentie en eerlijke toegang voor iedere (potentiële) deelnemer. De APT is van mening dat handelaren aanzienlijk bijdragen aan dit doel door het verstrekken van liquiditeit en onmiddellijke risico-overdracht.

 

De APT vertegenwoordigt de handelaren in Nederland die handelen voor eigen rekening en risico en is in die rol gesprekspartner van wet- en regelgevers en politiek.


 

Het bestuur:

 • Jurjen Kruisinga (Cross Options), voorzitter
 • Marco van den Berg (Webb Traders)
 • Rob Defares (IMC)
 • Dennis Dijkstra (Flow Traders)
 • Eelco de Groot (323 Trading)
 • Paul Hilgers (Optiver)
 • Allard Jakobs (All Options)
 • Bert Muller (Nyenburgh)
 • Maurizio Scrocca (Scrocca Option Trading)

 

Als bestuurssecretaris is Mea Hiskes-Willemse aangesteld.


 

 

Overlegorganen waarin de APT zitting heeft:

 • Adviserend panel DNB en AFM: op basis van de Wft moeten de toezichthouders een AP (adviserend panel) instellen, bestaande uit vertegenwoordigers van brancheorganisaties. Taak: adviseren over begroting en jaarrekening van de toezichthouders. Het AP komt twee maal per jaar bijeen.
 • Bestuur DSI: als representatieve organisatie heeft de vereniging een zetel in het bestuur van DSI
 • Overleg heffingen: overleg met beide toezichthouders over hoogte en maatstaf van de jaarlijkse heffingen toezichtkosten.
 • Overleg Vaste Commissie Financiën Tweede Kamer: Er is regelmatig informeel overleg met de betrokken Kamerleden
 • Internationaal overleg MiFID:
  Belangrijkste aandachtspunt: level playing field. Invulling van regelgeving op nationaal niveau (Rijk/toezichthouders) mag niet uiteenlopen met internationale regelgeving. De FIA EPTA, de Europese organisatie van principal traders, heeft dit vanaf 2011 grotendeels op zich genomen en overlegt daarover regelmatig met de APT.

 

minfin