Juridische kennisgevingen

Over deze website, copyright en disclaimer

 

Hoewel de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld kan de Association of Proprietary Traders (hierna: APT) geen garanties geven voor de volledigheid of de juistheid van de informatie op deze website, noch kunnen aan de informatie op de website van de APT rechten worden ontleend.

 

De APT aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die verband houdt met het gebruik van deze website of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te raadplegen, dan wel voor schade voorkomend uit het gebruik van de informatie op deze website. De APT is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen of websites die verwijzen naar deze website.

 

De APT behoudt zich het auteursrecht op deze website voor.

 
De statuten van de APT zijn hier te vinden.