Actueel

Update CRD IV

Op 2 februari 2017 heeft de APT haar consultatiereactie ingestuurd naar de EBA. De reactie, die is opgesteld in nauwe samenwerking met prof. mr. Bart Joosen, kunt u hier inzien.

 

De Europese Commissie is tot de conclusie gekomen dat het huidige kapitaaleisenregime, dat ontworpen is voor banken, niet past bij beleggingsondernemingen. De Commissie heeft de EBA, de Europese prudentiële toezichthouder, gevraagd naar mogelijke oplossingen. In dit kader is door EBA/DNB een uitvraag gedaan onder alle onder toezicht staande handelaren naar diverse data.

EBA heeft op 4 november 2016 een Discussion Paper gepubliceerd. De APT zal vanzelfsprekend op dit paper reageren. Mocht u input hebben, dan horen wij dat graag van u!

 

DNB Seminar Beleggingsondernemingen 2016

Op 15 november 2016 heeft DNB voor de tweede keer een seminar georganiseerd voor beleggingsondernemingen.

Diverse ontwikkelingen in prudentieel en gedragstoezicht werden toegelicht door DNB en AFM. De presentaties zijn beschikbaar voor leden op het besloten deel van de website.

 

MiFID II

Informatiebijeenkomst MiFID II op 16 november 2016

Op woensdag 16 november 2016 wordt door IIR in samenwerking met de APT een vervolgbijeenkomst georganiseerd. De brochure van deze bijeenkomst kunt u hier vinden. Inschrijven kan via deze link: www.iir.nl/mifid2voorhandelaren

De presentaties van AFM, DNB en Flow Traders staan op het besloten deel van de website

 

Op 16 juni 2015 heeft de APT een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd voor alle ondernemingen die handelen voor eigen rekening en risico over de gevolgen van de Europese Richtlijn MiFID II per 3 januari 2017.

De bijeenkomst vond plaats bij Euronext.

Zowel AFM als DNB hebben presentaties gegeven over de eisen waaraan vergunninghoudende ondernemingen moeten voldoen krachtens MiFID II en de ESMA richtsnoeren, de huidige prudentiële eisen voor vergunninghoudende ondernemingen en het vergunningentraject.

De presentaties van de AFM zijn te vinden op het besloten deel van de website.

 

CRD IV

De APT heeft vanaf 2013 intensief gesprekken gevoerd met het ministerie van Financiën en de toezichthouders over de invoering van de Kapitaaleisenrichtlijn CRD IV.

Een korte samenvatting van de werkzaamheden kunt u vinden in de jaarverslagen van 2013 en 2014 op het besloten deel van de website

 

ESMA Richtsnoeren

De AFM heeft in 2014/2015 een onderzoek uitgevoerd inzake de naleving van de ESMA Richtsnoeren, zowel onder vergunningplichtige als onder niet-vergunningplichtige ondernemingen. De APT heeft aandacht gevraagd voor een heldere communicatie over dit onderzoek.

NB: bij de invoering van MiFID II zullen alle handelaren voor eigen rekening en risico weer vergunningplichtig worden. De APT zal dit onderwerp als speerpunt oppakken in de komende jaren. Het begeleiden van ondernemingen die (weer) worden geconfronteerd met toezicht het aan het voldoen aan alle eisen van wet- en regelgeving en de voorlichting hierover, rekent de APT tot haar taak.

 

Consultaties:

Regelmatig wordt door de APT, formeel en informeel, gereageerd op consultaties van wetsvoorstellen en documenten van toezichthouders.

In 2014 is onder meer gereageerd op de consultatie van het wetsvoorstel Wet bekostiging financieel toezicht 2014, er is een reactie gegeven op de consultatie van de concept agenda 2015 van de AFM en als lid van het Adviserend Panel van beide toezichthouders (AFM en DNB) is commentaar gegeven op de jaarrekeningen en begrotingen van beide toezichthouders. Alle formele reacties zijn te vinden op het besloten deel van de website.

 

Fiscale waardering optieposities

Op 21 maart 2014 heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan in een geschil tussen een van onze leden en de Belastingdienst. Naar aanleiding van deze uitspraak is er een overeenkomst gesloten tussen de belastingdienst en de betreffende partijen. Onze leden zijn geïnformeerd over de inhoud van deze overeenkomst.

 

FTT

De FTT is een voorstel binnen Europa om een belasting te heffen op elke transactie die wordt gedaan. Er zijn diverse varianten van de maatregel in discussie: alleen op aandelen of op aandelen en opties, uitsluiting van professionele handel of niet etc.

De APT is geen voorstander van de invoering van de FTT. De Nederlandse regering heeft zich ook tegen invoering van de FTT uitgesproken. Toch komt het onderwerp steeds weer opnieuw op tafel. Reden waarom de APT alert is en blijft.

 

Beloningsbeleid

De APT heeft voor haar leden een Guidance opgesteld, die kan dienen als handleiding bij de beschrijving van het beloningsbeleid voor handelaren voor eigen rekening en risico. De Guidance is op het besloten deel te downloaden.