Home

Welkom op de website van de Association of Proprietary Traders

 

 

De Association of Proprietary Traders (APT) is een branche-organisatie voor ondernemingen die actief zijn als handelaar voor eigen rekening op de Nederlandse en Europese effectenbeurzen. De APT behartigt de belangen van haar leden en treedt namens hen op als gesprekspartner voor overheden, toezichthouders en beurzen. Ook bevordert de APT de contacten tussen de leden onderling.

 

De APT is voorstander van efficiënte, transparante, robuuste en eerlijke handel in financiële instrumenten met een level playing field voor alle deelnemers. Market makers spelen een belangrijke rol op de financiële markten. Zij verschaffen liquiditeit aan andere marktdeelnemers en dragen bij aan een transparante en efficiënte prijsvorming. De Nederlandse market makers zijn toonaangevend op de wereldwijde financiële markten.

 

De leden van de APT zijn rechtspersonen, die bedrijfsmatig, voor eigen rekening en risico handelen in effecten en andere financiële producten, op een door de Wet erkende beurs, waarbij zij in die functie ofwel vergunninghouder zijn krachtens de Wft ofwel als handelsbevoegde partij geregistreerd staan bij een door de wet erkende beurs.

 

De APT vertegenwoordigt haar leden door als gesprekspartner op te treden bij onder meer de Autoriteit Financiële Markten, De Nederlandsche Bank en het Ministerie van Financiën. Ook onderhoudt de APT contacten met Euronext Amsterdam en andere beurzen en treedt zij in gesprek met andere belangenorganisaties.

 

De APT komt voort uit de Market Makers Association (MMA) die in het verleden de belangen van de Nederlandse market makers op vloer van de Amsterdamse optiebeurs behartigde. Inmiddels is vloerhandel op de optiebeurs overgegaan in volledig elektronische handel en zijn veel Nederlandse market makers van toen uitgegroeid tot succesvolle, vaak internationaal opererende ondernemingen. Met de groei en ontwikkeling van de markt en de market makers en de veranderingen in wet- en regelgeving voor de financiële sector, groeide echter ook de behoefte aan professionele belangenbehartiging en in 2003 werd de MMA omgevormd tot de APT, ondersteund door een eigen secretariaat.

 

Verdere informatie vindt u in de Statuten .