Home

Association of Proprietary Traders (APT)

De Association of Proprietary Traders (APT) is een branche-organisatie voor ondernemingen die actief zijn als handelaar voor eigen rekening op de Nederlandse en Europese effectenbeurzen. De APT behartigt de belangen van haar leden en treedt namens hen op als gesprekspartner voor externe stakeholders. Ook bevordert de APT de contacten tussen de leden onderling.

De APT is voorstander van efficiënte, transparante, robuuste en eerlijke handel in financiële instrumenten met een level playing field voor alle deelnemers. Market makers spelen een belangrijke rol op deze financiële markten. Zij verschaffen liquiditeit aan andere marktdeelnemers en dragen bij aan een transparante en efficiënte prijsvorming. De Nederlandse market makers zijn toonaangevend op de wereldwijde financiële markten.

De APT overlegt namens haar leden met onder meer toezichthouders, ministeries en de politiek. Ook onderhoudt de APT contacten met Euronext Amsterdam en andere beurzen en treedt zij in gesprek met andere belangenorganisaties.